Tiếp tục đình chỉ 2 trung tâm đăng kiểm ở TP.Hồ Chí Minh

Ngày 27.12, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với 2 đơn vị đăng kiểm 50-05V, 50-03V tại TP.HCM và chi nhánh. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-05V (P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) và 50-03V (P.Tam Bình và chi nhánh tại P.Linh Trung - TP Thủ Đức).

Theo thông tin Cục Đăng Kiểm Việt Nam, quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-05V (P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) và 50-03V (P.Tam Bình và chi nhánh tại P.Linh Trung - TP Thủ Đức).

Hai đơn vị này bị đình chỉ do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Ảnh minh họa

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26.12 hết ngày 25.3.2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trước đó, đã có 4 trung tâm đăng kiểm khác tại TP.HCM bị tạm dừng hoạt động do vi phạm các quy định về đăng kiểm xe cơ giới cũng như phục vụ công tác điều tra mở rộng của Công an TP.HCM.

Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm 50-17D (H.Nhà Bè, TP.HCM) và 50-10D (H.Củ Chi, TP.HCM); đăng kiểm 50-07V (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) và Trung tâm 50-15D (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM).

Trong ngày 26.12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng quyết định thành lập Tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước; kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

Dự kiến từ ngày 1.1 đến 31.12.2023, Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ: kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm: công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị; điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định.